Risk Analizi

Kaza nedir?

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya önceden bilinmeyen istem dışı bir olgu sonra sı meydana  gelip kontrol dışına çıkan ve kişinin bedensel bütünlüğüne zarar verebilecek ya da maddi hasara neden olabilecek nitelikteki olaylardır.

Şimdi yukarıda tarif edilen; ani, istenmeyen, genellikle ölüm,  yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanacak olan iş kazasının

nasıl planlanacağını inceleyelim:

Tehlike: Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelidir.

Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar.

Ramak kala: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya  ölüme sebep olmadan gerçekleşen hasarsız olaylar.

Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini ifade eder. 

Kabul edilebilir risk: Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi işçi sağlığı ve güvenliği (İSG) politikasına göre tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk olarak tanımlanabilir.

 

 •   Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları ;
 •   Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
 •   Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
 •   Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
 •   İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
 •   Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
 •   Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini

           olarak sıralayabiliriz.

 

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

 

 •   İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunuda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak, 
 •   Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek.

 

İş kazalarının 3 bileşeni vardır:

 1– Güvensiz hareketler: İş kazalarının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan bu hareketler çalışan personel tarafın dan yapılmaktadır.

 2– Güvensiz durumlar: Makinelerin veya kullanılan cihazların güvenli olmaması ve işyeri donanımlarının uygun olmaması iş kazalarının yüzde 48 ini teşkil eder. 

 3– Tabiattan gelen kazalar: Bu kazalar tüm iş kazalarının yüzde 2’sini teşkil eder. Bu tip kazaların önüne geçmek imkânsız olabilir.

 

Güvensiz Hareketlerin Nedenleri

 •   Aşırı yük
 •   Uygun olmayan tepki
 •   Yerinde olmayan faaliyetler
 •   Eğitimsizlik
 •   İşe uygun olmayış
 •   Uyumsuzluk
 •   Tecrübesizlik
 •   Yorgunluk
 •   Heyecanlı veya üzüntülü oluş
 •   Dalgınlık
 •   Dikkatsizlik
 •   İlgisizlik
 •   Düzensizlik
 •   Meleke noksanlığı
 •   Hastalık
 •   Kurallara uymama v.s.

Yukarıda sıralanan, insan faktörüne dayanan bu hataların çalışan personel tarafından yapılması önlenmelidir. Bu önlemlerin en tesirlisi eğitimdir, denetimdir. Bu önlemlere uymayan personele gerekli uyarıların yapılması gerekir.

Kurallara uyulması halinde iş kazalarının yüzde 50’sini teşkil eden güvensiz hareketlerde ciddi bir azalma olacaktır.

 

Güvensiz Durumlar ve Nedenleri

 •   Makinelerin veya kullanılan cihazların güvenli olmaması; İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne uygun imal edilmemiş olması.
 •   İşyeri ve iş makinelerinin risk değerlendirmesinin  yapılmamış olması.
 •   İşyerinin vaziyet planı üzerinde risk haritasının çıkarılmamış olması.
 •   Çalışma yerinin konfor tesisatının uygun olmaması.
 •   Uygun kişisel korunma donanımlarının kullanılmaması.
 •   Çalışma yerinin ergonomik olmaması.

 

Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar

 

İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir:

 

a) Yeni bir makine veya ekipman alınması,

b) Yeni tekniklerin geliştirilmesi,

c) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,

d) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,

e) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,

f) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,

g) İş  kazası veya  meslek hastalığı ile  sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve süvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

 

 

   

             

 

     

 

AYÇEV,

Seçkin ve tecrübeli personeliyle fark yaratmaktadır.

Hızla gelişen teknoloji ve bununla birlikte ortaya çıkan çevre kirliliği  yaşam kaynağımız olan hava, su ve toprağın periyodik dengesini bozarak küresel ısınmaya sebebiyet vermiştir.

Bununla birlikte tüm dünyada çevresel ayaklanmalar baş göstermiş olup, devletler bu gidişatı yavaşlatmak amacıyla çeşitli yasalar tebliğ etmişlerdir.

Ülkemiz de son yıllarda çevre konusunda hassasiyetini arttırmış olup, çeşitli uygulamaları zorunlu hale getirmiştir. Bu uygulamalar her ne kadar doğamızın korunmasında faydalı olsa da, sektörde ani değişimle gelen, yetersiz bilgi, hangi konuda nereye başvuracağını bilmemek, çeşitli bürokratik işlemleri farklı kollardan idare ve takip etmek, her biri için ayrı bütçe ayırmak,  işletmeleri gerçekten zora sokan yadsınamaz bir gerçektir.  Bu boşlukların doldurulamaması büyük sıkıntılara hatta işletmenin kapanmasına kadar sebebiyet vermektedir.

AYÇEV, çevrenin korunması vizyonunun yanında bürokratik kurumlarla optimum dengeyi kurar.  işletmelerin sıkıntısız sürdürülebilirliğini sağlamak,  ayrıştırmak değil birleştirmeyi  gerçekleştirmek amacıyla, tek bir koldan el ele verip, taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan bir kurumdur.

Zihin berraklığınızı sağlayarak  tüm boşlukları dolduracaktır.

 

Daha detaylı bilgi ve işlemleriniz için AYÇEV'i aramaktan çekinmeyiniz.

 

YÜCELİĞE YAPTIĞINIZ YOLCULUĞUNUZDA, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ.        

emisyon ölçümü patlamadan korunma dökümanı dokumanı dokümanı dokumani ateks atex patlama çed nasıl iso 9001 14001 ohsas 18001 belgelendirme kalite yönetim sistemi çevre danışmanlık firması firmaları görevlisi yetkinlik almış şehircilik bakanlığı işyeri açma şartları çalışma belgesi formu ruhsatı çed rapor raporları raporu iş yeri  gerekli belgeler çevre danışmanlığı danışmanlık etki değerlendirme izni cevre  çevresel etki değerlendirmesi gayri  gayrı sıhhi müessese gayrısıhhi  yönetmeliği müesseseler gsm izni ruhsat açma ve işletme iso kapasite ticaret odası odasi istanbul osb organize sanayi bölgesi iş sağlığı güvenliği risk analizi iş güvenliği uzmanı ito is guvenlıgi ıs sagligi yönetmelik yönetmeliği  izni  örneği  ornegi başvuru başvurusu basvuru basvurusu çalıştırma istiyorum calistirma alma formlar formu tescil tescilinde belgeler kapasite istek istenen nasıl nereden yenileme proje tanıtım dosyası tanitim dosyasi ruhsat danismanlik san odası organize sanayi bölgesi arıtma kimyasal biyolojik vize tescil mühendislik danışmanlık izin yeşil otel iski deşarj izni atıksu  proje tanıtım dosyası tanitim dosyasi istanbul tuzla gebze büyükçekmece silivri çorlu osb organize sanayi bölgesi       

 BİZİ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİNİZ    0538 311 93 94